Biblia és Gyülekezet

Figyelem: az aktuális szám nem tartalmazza a nyomtatott verzió cikkeit! A teljes számot az archívumban (lsd. lejjebb) tesszük közzé a következő szám megjelenésekor. 

Aktuális szám

XXXI. évfolyam 4. szám (2019. december)

Archívum

XXXI. évfolyam 3. szám (2019. október)

XXXI. évfolyam 2. szám (2019. július)

XXXI. évfolyam 1. szám (2019. április)

XXX. évfolyam 4. szám (2018. december)

XXX. évfolyam 3. szám (2018. október)

XXX. évfolyam 2. szám (2018. július)

XXX. évfolyam 1. szám (2018. március)

XXIX. évfolyam 4. szám (2017. december)

XXIX. évfolyam 3. szám (2017. október)

XXIX. évfolyam 2. szám (2017. július)

XXIX. évfolyam 1. szám (2017. április)

XXIX. évfolyam 1. szám melléklete (2017. április)

XXVIII. évfolyam 3-4. szám (2016. november)

XXVIII. évfolyam 3-4. szám melléklete (2016. november)

XXVIII. évfolyam 2. szám (2016. július)

XXVIII. évfolyam 1. szám (2016. március)

XXVII. évfolyam 4. szám (2015. december)

XXVII. évfolyam 3. szám (2015. október)

XXVII. évfolyam 2. szám (2015. július)

XXVII. évfolyam 2. szám melléklete (2015. július)

XXVII. évfolyam 1. szám (2015. április)

XXVI. évfolyam 4. szám (2014. december)

XXVI. évfolyam 4. szám melléklete (2014. december)

XXVI. évfolyam 3. szám (2014. november)

XXVI. évfolyam 3. szám melléklete (2014. november)

XXVI. évfolyam 2. szám (2014. július)

XXVI. évfolyam 1. szám (2014. április)

XXVI. évfolyam 1. szám melléklete (2014. április)

XXV. évfolyam 4. szám (2013. december)

XXV. évfolyam 4. szám melléklete (2013. december)

XXV. évfolyam 3. szám (2013. október)

XXV. évfolyam 3. szám melléklete (2013. október)

XXV. évfolyam 2. szám (2013. június)

XXV. évfolyam 1. szám (2013. március)

XXV. évfolyam 1. szám melléklete (2013. március)

XXIV. évfolyam 4. szám (2012. december)

XXIV. évfolyam 4. szám melléklete (2012. december)

XXIV. évfolyam 3. szám (2012. október)

XXIV. évfolyam 2. szám (2012. július)

XXIV. évfolyam 2. szám melléklete (2012. július)

XXIV. évfolyam 1. szám (2012. április)

XXIV. évfolyam 1. szám melléklete (2012. április)

XXIII. évfolyam 4. szám (2011. december)

XXIII. évfolyam 4. szám melléklete (2011. december)

XXIII. évfolyam 3. szám (2011. október)

XXIII. évfolyam 2. szám (2011. július)

XXIII. évfolyam 1. szám (2011. április)

XXIII. évfolyam 1. szám melléklete (2011. április)

XXII. évfolyam 4. szám (2010. december)

XXII. évfolyam 3. szám (2010. október)

XXII. évfolyam 2. szám (2010. július)

XXII. évfolyam 2. szám melléklete (2010. július)

XXII. évfolyam 1. szám (2010. április)

XXII. évfolyam 1. szám melléklete (2010. április)

XXI. évfolyam 4. szám (2009. december)

XXI. évfolyam 3. szám (2009. október)

XXI. évfolyam 3. szám melléklete (2009. október)

XXI. évfolyam 2. szám (2009. július)

XXI. évfolyam 2. szám melléklete (2009. július)

XXI. évfolyam 1. szám (2009. március)

XXI. évfolyam 1. szám melléklete (2009. március)

XX. évfolyam 4. szám (2008. december)

XX. évfolyam 3. szám (2008. október)

XX. évfolyam 3. szám melléklete (2008. október)

XX. évfolyam 2. szám (2008. július)

XX. évfolyam 2. szám melléklete (2008. július)

XX. évfolyam 1. szám (2008. március)

XX. évfolyam 1. szám melléklete (2008. március)

XIX. évfolyam 4. szám (2007. december)

XIX. évfolyam 4. szám melléklete (2007. december)

XIX. évfolyam 3. szám (2007. október)

XIX. évfolyam 3. szám melléklete (2007. október)

XIX. évfolyam 2. szám (2007. július)

XIX. évfolyam 2. szám melléklete (2007. július)

XIX. évfolyam 1. szám (2007. április)

XIX. évfolyam 1. szám melléklete (2007. április)

XVIII. évfolyam 4. szám (2006. december)

XVIII. évfolyam 3. szám (2006. október)

XVIII. évfolyam 3. szám melléklete (2006. október)

XVIII. évfolyam 2. szám (2006. július)

XVIII. évfolyam 2. szám melléklete (2006. július)

XVIII. évfolyam 1. szám (2006. március)

XVIII. évfolyam 1. szám melléklete (2006. március)

XVII. évfolyam 4. szám (2005. december)

XVII. évfolyam 4. szám melléklete (2005. december)

XVII. évfolyam 3. szám (2005. október)

XVII. évfolyam 3. szám melléklete (2005. október)

XVII. évfolyam 2. szám (2005. július)

XVII. évfolyam 2. szám melléklete (2005. július)

XVII. évfolyam 1. szám (2005. március)

XVII. évfolyam 1. szám melléklete (2005. március)

 

További tudnivalók

A nyomtatott folyóirat ISSN száma: 0866-2932
Az online folyóirat ISSN száma: 2064-0269

A Biblia és Gyülekezet evangéliumi folyóirat, sajátos szí­nfoltot képez a különböző sajtótermékek palettáján. 1989 óta folyamatosan jelenik meg évi négy alkalommal, kétezer példányban. A szerzők között elismert hazai és külföldi szakemberek, tudományos kutatók, teológusok, pszichológusok, gyülekezeti lelkészek, orvosok, tanárok, missziói munkások, hí­vő keresztyén egyháztagok egyaránt megtalálhatók. A lapot sokan olvassák itthon és az ország határain kí­vül, de szép számmal akadnak előfizetői távolabbi kontinensekről is.

A Biblia és Gyülekezet tárgyköre:

 • Az etika és keresztyén életvitel kérdéseinek megjelení­tése a Szentí­rás fényében
 • Tanulmányok
 • Állásfoglalások
 • Evangélizáló és taní­tói jellegű í­rások
 • Versek
 • Bizonyságtételek
 • Szervezeti hí­rek

A Biblia és Gyülekezet főbb céljai:

 • Korunk etikai kérdéseire bibliai válaszok megfogalmazása
 • Teológiai tanulmányok eredményeinek kritikai bemutatása
 • Filozófiai jellegű kérdések ütköztetése a teológiai gyakorlattal
 • A gyülekezeti élet hétköznapi kérdéseinek számbavétele
 • A keresztyén kortárs költészet megszólaltatása
 • A Biblia Szövetség, az Ébredés Alapí­tvány és az Országos Bibliaiskola Alapí­tvány munkájának bemutatása.

A folyóirat terjesztése zömmel előfizetés útján történik, de megtalálható könyvesboltokban, gyülekezeti iratterjesztésekben, illetve különböző rendezvények könyvasztalain is. A lap 2000 nyaráig rendkí­vül szerény kivitelben jelent meg, azóta viszont szí­nes borí­tót kapott. Terjesztését a kiadó Ébredés Alapí­tvány végzi.

A lap szerkesztősége szeretné, ha a lap mellékletével együtt minél több emberhez eljutna, s hatékony tudna lenni az ismeretek feltárásában, a közgondolkodás formálásában, illetve a keresztyénség értékeinek feltárásában, megőrzésében és népszerűsí­tésében, a magyar fiatalok nevelésében és a keresztyén családmodell megteremtésében és ápolásában. Terveinek megvalósulására igyekszik minél nagyobb támogatottságot biztosí­tani, és céljainak megvalósulására minél szélesebb rétegeket megnyerni.